Dyskusyjny Klub Książki 1

 

Termin: 31.08.2007 – 4. spotkanie

Książka: Paweł Huelle „Ostatnia wieczerza

Liczba obecnych: 8 osób

 

 

Wreszcie sukces frekwencyjny, osiem osób - idzie ku lepszemu. Może to uczyniła książka, może kończące się lato. Grono z przytłaczającą przewagą pierwiastka żeńskiego po omówieniu spraw porządkowych, przystąpiło do dyskusji.

Niektórzy klubowicze szczególnie pilnie przygotowali się do dyskusji, poszukując informacji o pierwowzorach postaci i wydarzeń umieszczonych w książce Pawła Huelle. Uznaliśmy, że nieznajomość gdańskich realiów w znacznym stopniu uniemożliwia nam pełny odbiór treści "Ostatniej Wieczerzy", choć oczywiście do głównych wątków byliśmy w stanie się odnieść. Większą uwagę zwracano na formę literacką książki, jej strukturę, wielowątkowość.

Książka nie zdobyła wysokich not u płci pięknej i rozmowa często płynęła w bardziej odległe i ogólnikowe rejony. Gdańskie minarety w powieści sprowokowały wymianę poglądów nad statusem "obcych", "innych" w polskim społeczeństwie. Czy jesteśmy przygotowani na sąsiedztwo z muzułmaninem, Niemcem, Afrykaninem czy Azjatą?

Ile w nas szczerej gościnności i otwartości, a ile obłudnej poprawności politycznej? Czy ostatecznie wygra Polak-katolik czy Polak-Europejczyk? Zastanawiając się nad charakterem Gdańska, odnosiliśmy się do historii Grudziądza, śladów niemieckości i polskiej współczesności.