Katalog on-line Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego  w Grudziądzu dostępny jest  na stronie internetowej pod adresem http://www.biblioteka-online.grudziadz.com.pl/.
Katalog on-line zawiera wszystkie pozycje  dostępne w Bibliotece  Głównej  przy ul. Legionów  28 oraz bieżace wpływy filii bibliotecznych od 2002 roku. Katalog jest aktualizowany okresowo. Wyszukiwanie w katalogu odbywa się za pomocą wyszukiwarki. Rozwijając okno "Katalog" możemy wybrać przeszukiwanie w zasobach książki tradycyjnej (drukowanej) lub mówionej (książki audio).


  

Odznaczając  "Szukaj w Regionaliach" ograniczamy  zasięg jedynie do publikacji dotyczących Pomorza. Na tych samych zasadach możemy  przeprowadzić wyszukiwanie w zasobach Biblioteczki kawaleryjskiej. Istnieje także możliwość wyszukiwania jednocześnie w obydwóch zasobach.

 
  

Wyszukiwanie może odbywać się za pomocą 3 kryteriów: tytuł, autor, temat. Wpisując do okna wyszukiwarki tytuł np. Pan Tadeusz, odznaczmy kliknięciem myszki  kryterium "Wg tytułu", a następnie klikamy na "Szukaj" lub wciskamy "Enter'. Wpisując w oknie wyszukiwarki  hasło nie musimy przestrzegać zasad pisowni małą i dużą literą. Wyszukiwarka pokaże prawidłowe wyniki również po wpisaniu "pan Tadeusz".  Zwróćmy uwagę na "literówki" - wpisanie np. "psn Tadeusz" nie przyniesie nam pozytywnych rezultatów wyszukiwania.
Wyszukując według kryterium: autor, należy zwrócić uwagę na wpisywanie hasła w odpowiedniej kolejności - jako pierwsze wpisujemy nazwisko, następnie imię lub imiona. Wpisanie imienia nie jest jednak konieczne, katalog wyświetli nam pozycje nawet gdy wpiszemy jedynie nazwisko.  Katalog wyświetla listę autorów noszących podane nazwisko, najeżdżamy myszką  wybierając odpowiadającego  nam  autora. Nie mylmy redaktora pracy zbiorowej z autorem - wyszukiwanie w tym przypadku nie przyniesie dobrych rezultatów.
Wyszukując za pomocą tematu, należy zwrócić uwagę na precyzyjność  hasła. Zbyt szeroko rozumiane pojęcia wpisywane do  wyszukiwarki  przyniosą  nam bardzo obszerne wyniki, których zweryfikowanie może być zbyt pracochłonne. Odwrotnie, pojęcia zbyt szczegółowe mogą spowodować ograniczone  ilościowo wyniki lub ich brak. Pomocny w wyszukiwaniu w tym przypadku może okazać się katalog haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Korzystając z opcji wyszukiwania przez temat, uwzględniajmy zarówno  terminologię naukową,  jak i potoczną. Nie ograniczajmy się do jednego wyszukiwania za pomocą jednego hasła, pomyślmy o wyrazach bliskoznacznych, równoważnych i pokrewnych.
Wyszukiwanie w katalogu może nam przynieść efekty w postaci wielu stron  publikacji na zadany przez nas temat. Zwróćmy uwagę na liczbę znalezionych książek i liczbę stron katalogu na dole ekranu.
Rekord opisu bibliograficznego wyszukanej pozycji książkowej zawiera informacje o: tytule książki, autorze książki, UKD (Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna,  według której  uporządkowane są  książki na regałach,  zarówno w wolnym dostępie, jak i magazynach bibliotecznych, za wyjątkiem Filii Pedagogicznej, gdzie obowiązuje układ według numerów inwentarzowych), wydaniu (miejscu, nazwie wydawcy i roku wydania) oraz lokalizacji poszczególnych egzemplarzy w działach i filiach biblioteki. W celu wyświetlenia "Objaśnienia skrótów"  należy kliknąć na okno. Aby sprawdzić dostępność  wyszukanej publikacji  można  skontaktować się z działem lub filią biblioteki za pomocą telefonu lub e-maila.