Katalog obejmuje w pełnym zakresie księgozbiór biblioteki głównej (wypożyczalni głównej, czytelni naukowej i oddziału dzieciecego).

Katalog on - line reprezentuje księgozbiór filii w nie pełnym wymiarze - ujęte są pozycje włączone do księgozbioru po roku 2003.

Aktualizacja katalogu odbywa sie okresowo w związku z czym bieżące nabytki mogą byc jeszcze nie ujete w bazie.

Wyszukiwanie: