Wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie       Biblioteka Miejska im. W. Kulerskiego
15 lipca 2009 r. spod gmachu biblioteki wyruszyła wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie koło Torunia. Uczestnicy wycieczki historię muzeum, które mieści się w średniowiecznym, poewangelickim kościele w Grębocinie. Następnie cała grupa została podzielona na trzy mniejsze i każda z nich przeszła do konkretnego działu. W dziale piśmienniczym poznano historię powstawania papieru i pergaminu, techniki pisania i iluminowania inkunabułów. Uczestnicy uczyli się pisać gęsim piórem. W kolejnym dziale - części drukarskiej - omówiono historię i techniki druku oraz sprzęt drukarski. Na koniec zajęć każdy z uczestników własnoręcznie drukował na XIX-wiecznej prasie drukarskiej certyfikat pobytu w Muzeum. W dziale papierniczym poznano zagadnienia z historii papiernictwa europejskiego i azjatyckiego. W tym dziale uczestnicy warsztatów mieli okazję własnoręcznie wyczerpać swoją kartkę papieru metodą tradycyjną.

Wycieczka odbyła się w ramach projektu pn. "Książka łączy pokolenia", który był dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.