Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
Biblioteka na Facebook.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Oficjalny Portal Miasta Grudzišdz
 "O finansach w bibliotece"
2018-04-23

Nasza biblioteka organizuje cykl bezpłatnych spotkań edukacyjnych "O finansach w bibliotece", składający się z pięciu 3-godzinnych szkoleń poświęconych wybranym usługom finansowym. Uczestnikami szkoleń mogą być głównie osoby po 50. roku życia.

W kursie mogą wziąć udział również osoby młodsze (które ukończyły 35 lat) pochodzące z tych samych gospodarstw domowych, wspólnie prowadzące domowe finanse.

Celem projektu jest zwiększenie u osób dorosłych mieszkających na terenach wiejskich i w miastach do 100 tysięcy mieszkańców umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej.
W rezultacie uczestnicy takich zajęć:
•    nauczą się, jak korzystać z bankowości elektronicznej,
•    przekonają się, w jaki sposób racjonalnie planować swoje domowe wydatki i jak inwestować zaoszczędzone pieniądze,
•    zdobędą nowe umiejętności związane z korzystaniem z komputerów i Internetu.

Tematyka spotkań:
•    Jak racjonalnie gospodarować domowym budżetem?
•    Bank przez Internet
•    Kredyty, lokaty i karty
•    Ubezpieczenia
•    Bank centralny a inne banki

Spotkania odbywać się będą w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ulicy Curie-Skłodowskiej 22/24. Cykl szkoleń realizowany będzie w terminie od maja do czerwca br.

Zgłosić się można telefonicznie pod numerem 56 46 202 01 lub osobiście w Dziale Metodyki i Promocji Biblioteki Miejskiej w Grudziądzu (II piętro, pok. 10) do dnia 15 maja br.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Projekt "O finansach w bibliotece" jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.
 Wstecz

Internet Grudziądz
Odsłon: 1244716