Strona główna
Zapytaj bibliotekarza
Zaproponuj książkę
Nasze usługi
Mapa serwisu
Wyszukiwarka
KATALOG-ONLINE
e-booki za darmo
Biblioteka na Facebook.pl
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biuletyn Informacji Publicznej
Oficjalny Portal Miasta GrudzišdzStatystyka 2019

Poniżej prezentujemy dane statystyczne za 2019 rok:

Zbiory biblioteczne

 Wyszczególnienie Stan w dniu
 31.12.2018
 Wpływy
w ciągu roku
 Ubytki
w ciągu roku
 Stan w dniu
 31.12.2018
  Książki
193.048
5.417
7.074
191.391
  Czasopisma 5.47865
0
5.543
  Zbiory specjalne
 23.775153
71
23.857
  Razem 222.301 5.635
7.145
220.791


Udostępnianie zbiorów

 WyszczególnienieNa zewnątrz
Na miejscu
  Książki265.714
4.192
  Czasopisma1.887
10.995
  Zbiory specjalne
7.106
87
  Razem
274.707
15.274
Ogółem odwiedziny w bibliotece - 127.320


Czytelnicy zarejestrowani - 11.047

Według wieku:
     
 • do 5 lat - 355 (3,2 %)
 • 6-12 lat - 1.454 (13,2 %)
 • 13-15 lat - 593 (5,4 %)
 • 16-19 lat - 720 (6,5 %)
 • 20-24 lat - 423 (3,8 %)
 • 25-44 lat - 2.725 (24,7 %)
 • 45-60 lat - 2.102 (19,0 %)
 • powyżej 60 lat - 2.675 (24,2 %)
Według zajęcia:     
 • osoby uczące się - 3.063 (27,7 %)
 • osoby pracujące - 4.116 (37,3 %)
 • pozostali - 3.868 (35,0 %)
Internet Grudziądz
Odsłon: 1670799