1

Zwiedzanie Refektarza UM

Dodano: 24 czerwca, 2022

W czwartek 30 czerwca 2022 r. Filia nr 7 zaprasza na spotkanie z Jolantą Szulc, przewodniczką turystyczną, instruktorką przewodnictwa i krajoznawstwa regionu, pilotką wycieczek, która w 2014 roku otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi za wieloletnią społeczną działalność popularyzatorską w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzenia Refektarza Urzędu Miejskiego, wysłuchają też prelekcji o historii Grudziądza.

Zbiórka chętnych o godz. 15:00 w bibliotece przy ul. Chopina 33, przejazd autobusem MZK do centrum i przejście do UM. Zainteresowani mogą przybyć bezpośrednio pod Urząd ok. godz. 15:30.