Aktualności

Dodatkowe kody Legimi

25.11.2022

Wyjątkowo w listopadzie mamy dla naszych Czytelników dodatkową pulę 88 bezpłatnych kodów do Legimi.

Platforma pozwala uzyskać dostęp do 160 000 książek, głównie z literatury popularnej (kryminały, fantastyka, powieści obyczajowe) – do czytania na tablecie, smartfonie, komputerze, a także czytnikach Kindle oraz czytnikach z systemem Android. W ofercie znajdują się ebooki, audiobooki i synchrobooki (czyli e-książki, które można czytać i słuchać na przemian).

50 kodów zostało zakupionych w ramach projektu „Kultura bez barier”, który realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Zainteresowane osoby zapraszamy do gmachu głównego oraz filii bibliotecznych, w których kody są wydawane.

Szczegóły korzystania z usługi: https://www.biblioteka.grudziadz.pl/zasoby/e-zasoby/

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu Wiedza Edukacja Rozwój, barwy Rzeczypospolitej Polskiej z nazwą Rzeczpospolita Polska oraz znak Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny.