Aktualności

Promocja książki

08.12.2016

8 grudnia w Bibliotece Miejskiej odbyła się promocja „Almanachu Członków Grudziądzkiej Grupy Literacko-Kulturalnej ŚWIT”. Pani dyrektor Aleksandra Ciżnicka wręczyła twórcom Almanachu egzemplarze autorskie. Wybrane utwory każdego z autorów zaprezentowali Dariusz Dłużyński i Tomasz Jurek przy akompaniamencie Mariusza Florkiewicza.

Grudziądzka Grupa Literacko-Kulturalna „ŚWIT” powstała 5 grudnia 2013 roku z inicjatywy Wiesława Hawełko i Aleksandry Ciżnickiej, dyrektor Biblioteki Miejskiej. W spotkaniu założycielskim uczestniczyło wielu członków nieistniejącej Grudziądzkiej Spółki Literackiej „Trynka”, poeci-amatorzy oraz ludzie związani z kulturą i sztuką. Cele, jakie stawiali przed sobą członkowie stowarzyszenia, to: integracja środowiska artystyczno-kulturalnego, popularyzacja twórców i ich dorobku oraz promocja miasta. Nazwa „ŚWIT” odnosiła się do 4 obszarów: Ś – światopogląd; W – wiedza, wszechstronność; I – idea; T – twórczość, teatr. Rezultatem działalności grupy były liczne wieczory poezji, spotkania autorskie, promocje tomików wierszy i książek. Z końcem czerwca 2016 roku GGL-K „ŚWIT” formalnie zakończyła swoją działalność.

Almanach Członków Grudziądzkiej Grupy Literacko-Kulturalnej „ŚWIT” zawiera teksty następujących twórców: Wiesława Hawełko, Heleny Czemisow, Marianny Pesty-Sycz, Tomasza Jurka, Dariusza Dłużyńskiego, Janiny Tarnawskiej, Piotra Czaplińskiego, Magdaleny Rutkowskiej, Agnieszki Piórkowskiej, Krystyny Borucińskiej, Romana Branickiego, Danuty Jóźwiak-Rezmer, Pawła Kamińskiego, Aleksandra Stajkowskiego, Barbary Stajkowskiej, Tadeusza Palczewskiego, Zdzisława Brałkowskiego, Henryka Kamińskiego oraz reprodukcje obrazów Michała Hawełko.