Aktualności

"Rozwój przestrzenny Grudziądza od średniowiecza do współczesności"

31.01.2016

Od 31 stycznia do 31 marca w Czytelni Czasopism prezentowano materiał kartograficzny, ukazujący rozwój naszego miasta. Materiały pochodziły z wydawnictwa opracowanego przez pracowników UMK w Toruniu w 1997 roku, pod patronatem Międzynarodowej Komisji Miast – „Atlas historyczny miast polskich: Grudziądz”, pod redakcją Antoniego Czacharowskiego. Celem publikacji było stworzenie podstawy źródłowej do badań porównawczych nad urbanizacją i przemianami przestrzennymi miast. Atlas jest przydatny dla celów pedagogicznych i dydaktycznych w szkołach i uczelniach wyższych, służy również do popularyzacji wiedzy o przeszłości miasta, stanowi także skuteczny sposób zabezpieczenia przed zniszczeniem najcenniejszych źródeł kartograficznych miasta. Cieszy się dużym zainteresowaniem naszych użytkowników.