Aktualności

Zasady obowiązujące w Bibliotece Głównej

Od 30 listopada br. Biblioteka Główna wznowiła działalność. Zachęcamy do korzystania z naszej oferty. Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i przestrzeganie ich dla naszego wspólnego dobra.

Zasady obowiązujące czytelników

1. W Bibliotece nie ma wolnego dostępu do księgozbioru.

2. Czytelnie, stanowiska komputerowe oraz roczniki czasopism są dostępne dla czytelników w ograniczonym zakresie.

3. Spotkania, imprezy i inne wydarzenia biblioteczne będą organizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym.

4. Punkt wypożyczenia zostaje przeniesiony na piętro. Obsługa czytelnika odbywa się w drzwiach działów zabezpieczonych pleksą. Bezpośrednio przed stanowiskiem może przebywać 1 osoba. Jednocześnie nadal zachęcamy do korzystania z e-usług.

5. Czytelnicy, którzy chcą zwrócić bądź wypożyczyć nasze zbiory, muszą przebywać w Bibliotece w maseczce, zdezynfekować ręce w holu Biblioteki oraz zachowywać bezpieczną odległość między osobami (ok. 2 m).

6. Zaleca się wcześniejsze zamówienie (telefoniczne, mailowe lub przez konto katalogu on-line) poszukiwanych tytułów.
Biblioteka Miejska: tel. 56 46 202 01
– Wypożyczalnia Główna: bibl.wypoz@grudziadz.pl
– Dział dla Dzieci i Młodzieży: bibl.dzieci@grudziadz.pl
– Czytelnia Czasopism: bibl.czasop@grudziadz.pl
– Czytelnia Główna: bibl.nauk@grudziadz.pl

7. Od 1 września nasze placówki są otwarte od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 10:00-18:00, w czwartek 9:00-14:00, pierwsza i trzecia sobota miesiąca 9:00-14:00.
Czytelnia Główna i filie w soboty – nieczynne.

8. Zwrócone materiały zostaną poddane 3-dniowej kwarantannie.

9. Wstrzymuje się naliczanie kar za przetrzymywane zbiory.

10. Powyższe ograniczenia mają charakter tymczasowy i będą znoszone zgodnie z wytycznymi odpowiednich służb.