Zasoby

Katalog

W każdym dziale są katalogi informujące o zbiorach.

Katalog alfabetyczny

Karty katalogowe uporządkowane są w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. W górnym prawym rogu karty katalogowej umieszczone są sygnatury informujące o miejscu usytuowania książki w zbiorze bibliotecznym.

Katalog tytułowy

Karty katalogowe uporządkowane są w kolejności alfabetycznej według tytułów publikacji.

Katalog rzeczowy

Ułatwia poszukiwanie książek z określonej dziedziny wiedzy. Karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według dziedzin wiedzy, których dotyczą.

Katalog regionalny

Informuje o wydawnictwach regionalnych znajdujących się w czytelni. Tworzy go 17 działów rzeczowych.

Katalog on-line

Na stronie internetowej Biblioteki dostępny jest katalog on-line.
Katalog on-line – pomoc.

Katalog Mak+

Katalog on-line systemu bibliotecznego Mak+
Szukam książki
(wprowadzany w Bibliotece Miejskiej im. W. Kulerskiego od 01.2014r.)

Katalog DATA TREK

Obsługa czytelników realizowana jest za pomocą systemu bibliotecznego DATA TREK, którego jednym z elementów jest katalog dostępny z sieci komputerowej biblioteki. Przy stanowiskach komputerowych w poszczególnych placówkach można przeglądać katalog elektroniczny DATA TREK. Istnieje możliwość wyszukiwania według tytułu, autora, tematu, UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) i innych kategorii.

Uwaga!
W Wypożyczalni Głównej znajduje się katalog centralny książek dla działów funkcjonujących w Bibliotece Głównej.