Aktualności

Modernizacja Biblioteki Głównej

11.08.2022

Biblioteka Miejska w Grudziądzu pozyskała dofinansowanie w wysokości 2 250 000 zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”. Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 3 000 000 złotych.

W ramach projektu chcemy stworzyć przestrzeń przyjazną dla wszystkich czytelników, w szczególności tych z niepełnosprawnościami, którzy ze względu na istniejące bariery architektoniczne nie mają możliwości swobodnego korzystania z zasobów i oferty książnicy. Z myślą o tej grupie odbiorców zamontujemy windę zewnętrzną poruszającą się od przyziemia do II piętra. Winda ułatwi również transport czasopism z magazynu znajdującego się w suterenie do Czytelni Czasopism na parterze.

Z połączenia pomieszczeń Działu Opracowania i Gromadzenia Zbiorów oraz Czytelni Czasopism powstanie pomieszczenie wielofunkcyjne, w którym wyodrębnimy przestrzeń do aktywnej pracy z seniorami oraz strefę wyposażoną w stanowiska komputerowe przeznaczoną do prowadzenia szkoleń. Będą się tu odbywały także inne działania kulturalno-edukacyjne m.in. wystawy, spotkania autorskie czy konferencje zakładające udział większej liczby uczestników. Do nowo powstałego pomieszczenia zakupimy system audiowizualny, pętlę indukcyjną, meble modułowe oraz sprzęt komputerowy. Przeprowadzona zostanie także renowacja parkietu.

Unowocześnione zostaną działy II piętra poprzez wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej i komputerowej, zmodernizowanie oświetlenia oraz zakup nowych mebli bibliotecznych. Renowacji lub odtworzeniu zostaną poddane wszystkie drzwi wewnętrzne w suterenie, a także część drzwi na parterze.

Zmodernizujemy toalety łącznie z wymianą starej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Ogród frontowy Biblioteki zyska nową aranżację poprzez montaż podświetlenia, systemu nawadniającego i stworzenie w nim strefy relaksu z małą architekturą. Da to okazję do jego rewitalizacji oraz przywrócenia mu historycznego, pierwotnego wyglądu i jednocześnie pozwoli na wprowadzenie elementów spełniających potrzeby współczesnych użytkowników w sposób nienaruszający najważniejszych wartości tego zabytku. Zmodernizujemy także nawierzchnię z tyłu Biblioteki oraz znajdujący się obok garaż, który zostanie dopasowany estetycznie i architektonicznie do Gmachu. Dzięki modernizacji garażu zyskamy również miejsce magazynowe na różnego rodzaju sprzęty. Ustawimy tu także demontowany podest sceniczny, który będziemy wykorzystywać do organizacji scenicznych wydarzeń kulturalnych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników, zakupimy i uruchomimy książkomat z wrzutnią, który umożliwi korzystanie ze zbiorów poza godzinami pracy placówki oraz bezdotykową wymianę książek.