Aktualności

Książki z dużym drukiem

24.04.2023

Dzięki wsparciu pozyskanemu w ramach programu „Kultura bez barier” grudziądzka biblioteka wzbogaciła się o 585 książek z dużą czcionką o łącznej wartości 20.193,08 zł.

Część zakupionych woluminów trafiła na półki: Wypożyczalni Głównej, Filii nr 1, 3, 11 i 13, a część jest w trakcie opracowania i stopniowo będą dostarczane do pozostałych placówek. Wśród nowych zbiorów dostosowanych do potrzeb osób słabowidzących i seniorów znalazły się głównie powieści obyczajowe i kryminalne.

Zadanie „Biblioteka bez barier” finansowane jest z grantu w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.