Aktualności

Rysunki piórem Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza

Od 2 września w Czytelni Czasopism eksponowano reprodukcje rysunków Stanisława Bohusz-Siestrzeńcewicza, pochodzących z teki „Rysunki Piórem”. Wystawę przygotowano z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Stanisław Bohusz Siestrzeńcewicz (1869-1927) – malarz, rysownik, ilustrator, wykładowca na Wydziale Plastycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Kształcił się w Szkole Rysunku w Wilnie, ASP w Petersburgu, Académie Julian w Paryżu i Monachium, gdzie zetknął się z Józefem Brandtem. Tworzył sceny rodzajowe z litewskich miasteczek i wsi, ukazujące targi, zaprzęgi końskie, pracę w polu, postacie chłopów, Żydów, szlachty zaściankowej.
Wydany pierwotnie w Wilnie w 1912 r. i wznowiony w 1928 r. album z reprodukcjami rysunków oddaje jego styl i mistrzostwo ukazaniu dynamiki życia polskich kresów wschodnich.
Teka jest pozostałością po Bibliotece Towarzystwa Czytelni Ludowych, która działała w okresie międzywojennym w gmachu przy ul. Lipowej 28 obecnie Legionów. Nieliczne ocalałe z wojennej pożogi eksponaty stanowią nasze lokalne dziedzictwo kulturowe. Album z reprodukcjami został przekazany do zbiorów Towarzystwa Czytelni Ludowej przez Fundusz Kultury Narodowej, który został utworzony z inicjatywy Józefa Piłsudskiego w 1928 roku. Jego ideą było wspieranie polskiej kultury i nauki. Fundusz w styczniu 1930 r. zakupił za kwotę 9000 zł od krewnego artysty 300 egzemplarzy „Rysunków Piórem”, które następnie przekazano do instytucji kultury m.in. do Biblioteki TCL w Grudziądzu. Egzemplarz ze zbiorów Działu Naukowego Biblioteki Głównej jest sygnowany numerem 279, posiada pieczęć FKN i TCL. W katalogu Biblioteki TCL „Rysunki” sygnowane są numerem 7219.
Wystawa była prezentowana do 31 grudnia.