O nas

Misja

Misją Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu jest popularyzacja czytelnictwa, propagowanie wiedzy i kultury wśród lokalnej społeczności. Realizuje ją gromadząc i udostępniając różnego rodzaju zbiory oraz rozwijając ofertę kulturalno-edukacyjną, którą dostosowuje do zmieniających się potrzeb wszystkich grup użytkowników. Dzięki takim działaniom Biblioteka jest nie tylko nowoczesnym ośrodkiem informacji, edukacji oraz aktywności kulturalnej, ale także utrzymuje trwałą więź z czytelnikami.

Istotne dla Instytucji jest także budowanie poczucia tożsamości społeczności lokalnej, promowanie wiedzy o historii i życiu regionu poprzez pozyskiwanie do zbiorów biblioteki współczesnych i historycznych wydawnictw związanych z Grudziądzem, zwłaszcza uzupełnienie kolekcji wydawnictw Wiktora Kulerskiego. Wzmacnianiu przynależności regionalnej służy promowanie wydawnictw i twórczości lokalnych autorów poprzez organizowanie spotkań autorskich.

Książnica grudziądzka wzmacnia działania w sferze kultury poprzez współpracę z instytucjami kulturalnymi i ośrodkami edukacyjnymi miasta m.in. z Grudziądzkim Towarzystwem Kultury, Centrum Kultury Teatr, Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi, Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej, Polskim Związkiem Niewidomych, Miejskim Ośrodkiem Rekreacji i Wypoczynku, Liceum Plastycznym, Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia, Zakładem Karnym nr 1, Domem Dziennego Pobytu, Warsztatami Terapii Zajęciowej, przedszkolami i szkołami.

Biblioteka digitalizuje zabytki kultury piśmienniczej pozostające w jej zbiorach i udostępnia je w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej poszerzając tym samym e-kolekcję wydawnictw związanych z Grudziądzem i regionem.

Licząc na zyskanie nowej publiczności Biblioteka wychodzi ze swoimi działaniami poza mury placówek bibliotecznych i część wydarzeń przeprowadza w przestrzeni miejskiej.