O nas

Leonard Zawacki

Leonard Zawacki urodzony w 1916 roku w Grudziądzu, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu. Przeszedł przez wszystkie kręgi piekła jakim był obóz niemiecki. We wrześniu 1944 roku zorganizował udaną ucieczkę sześciu więźniów. Wstąpił do działającego na Podbeskidziu oddziału AK „Garbnik”, brał udział w licznych akcjach i otrzymał nominacje na podporucznika. Emigrant żołnierz Drugiego Korpusu gen. Andersa, zdemobilizowany w 1946 r. w Anglii.

W 1951 roku wyemigrował do USA gdzie po latach usilnej pracy stał się ekspertem w dziedzinie reasekuracji przechodząc na emeryturę w 1984 r. jako Vice President dużej firmy ubezpieczeniowej (za: Stefan Melkowski w: „Grudziądzanin w dalekim Oregonie”, Rocznik Grudziądzki t. XI 1994).

Trzeba podkreślić, że przez cały czas utrzymywał bardzo serdeczne kontakty z rodziną w kraju, odwiedzał systematycznie Polskę (Grudziądz a w nim Bibliotekę Miejską).

Pan L. Zawacki był przyjacielem Biblioteki, corocznie przekazywał instytucji środki pieniężne na zakup nowości wydawniczych.

Zmarł 8 lipca 2001 roku w Ashland (s. Oregon – USA), prochy pochowano w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Tarpnie (Grudziądz) 23 sierpnia 2001 roku.

Leonard Zawacki nawet po śmierci nie zapomniał o Bibliotece Miejskiej w Grudziądzu. W testamencie zapisał Bibliotece kwotę 10.000 $.