Projekty

Regulamin

Regulamin Dyskusyjnych Klubów Książki

1. Dyskusyjny Klub Książki (w skrócie zwany DKK) działa przy bibliotece.
2. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury polskiej wśród lokalnej społeczności.
3. Członkiem Klubu może zostać każdy, kto podpisze deklarację i zgodzi się uczestniczyć w spotkaniach Klubu.
4. Klub powinien liczyć nie mniej niż trzech i nie więcej niż dwudziestu członków.
5. Uczestnik zobowiązuje się do czytania, dyskutowania i zwrotu w terminie dostarczonych przez Klub lektur.
6. Lektury są udostępniane uczestnikom klubu nieodpłatnie, na zewnątrz.
7. Spotkania prowadzone są przez animatora (z ramienia biblioteki).
8. W Klubie panują zasady demokratycznego wyboru, wszelkie sporne kwestie rozstrzygane są na zasadzie głosowania, w momencie równej liczby głosów decydujący jest głos animatora.
9. Ukoronowaniem działalności Klubu będzie spotkanie z jednym z autorów książek czytanych przez DKK.
10. Spotkanie autorskie ma charakter otwarty, jednakże członkowie Klubu mają pierwszeństwo w uczestnictwie.
11. O wszelkich spornych lub nieporuszonych tu kwestiach decydują członkowie klubu wspólnie z animatorem.